Castratie reu

Castratie van de reu


In tegenstelling tot bij de kat is de castratie van een reu niet iets wat we standaard aanraden. Er zijn wel een aantal omstandigheden waarbij we een castratie wel aanraden.


Een aantal redenen zijn:


Dominant tot agressief gedrag naar andere honden. Dit gedrag kan verminderen na castratie, maar bijna altijd spelen meerdere oorzaken een rol, waaronder het karakter van de hond en het aangeleerd gedrag. Geadviseerd wordt om ook met een gedragstherapeut te overleggen.


Agressief en dominant gedrag naar gezinsleden of andere mensen. Bij dit soort problematiek speelt zeker een opvoedingsprobleem mee. Castratie kan helpen om het probleem onder de knie te krijgen, maar het is noodzakelijk om met een gedragstherapeut samen te werken. Castratie alleen zal het probleem niet oplossen.


Wanneer de hond samenleeft met een niet-gesteriliseerde teef en nestjes zijn ongewenst. In het algemeen zijn er betere argumenten om de teef te steriliseren (zie sterilisatie teef) dan om de reu te castreren. Maar mocht de teef omwille van bepaalde redenen niet gesteriliseerd kunnen worden is castratie van de reu een goede optie.


Voorhuidontsteking. Bij veel reuen komt een ontsteking van de voorhuid in meer of mindere mate voor. Dit is op zich niet schadelijk maar kan wel vervelend zijn en kan met medicatie niet genezen worden, het is er enkel mee onder controle te houden. In bijna 95% van de gevallen zal een voorhuidontsteking verdwijnen na castratie.


(Hyper)sexueel gedrag. Reuen die regelmatig weglopen als er loopse teven in de buurt zijn of die extreem opgewonden reageren op loopse teefjes in de omgeving zijn ook geholpen met een castratie.


Voordelen van castreren:


De hond plast niet meer in kleine plasjes overal tegenaan, hij zal grotere plassen in een keer gaan doen.


Het territoriaal gedrag van de hond kan verminderen.


De hond zal minder vaak het gevecht met een andere hond aangaan.Nadelen van castratie bij honden:


De hond kan dikker worden. Na de castratie heeft de hond  30% minder voer nodig. Mocht hij daar op den duur toch te mager van worden dan is het makkelijker om hem wat extra te geven en hem in gewicht te laten toenemen dan om hem op dieet te zetten en af te laten vallen.


De hond kan rustiger worden. Dit kan een voor- of nadeel zijn. Als je meer van een actieve hond houdt is een castratie misschien niet de beste optie.


De vachtstructuur van de hond kan veranderen.


Bij gecastreerde reuen komt iets vaker prostaatkanker voor. Men denkt dat de kanker niet ontstaat door de castratie, maar dat reeds aanwezige tumorale cellen makkelijker tot ontwikkeling komen. Dan speelt dit argument vooral bij castreren van wat oudere honden.