Vaccinatie kat


Vaccinaties/inentingen kat

Waartegen vaccineren we?

Kattenziekte

Wat is het?

Kattenziekte is ook wel bekend als feliene panleukopenie. Jonge katten zijn het gevoeligste voor dit virus, maar ook volwassen katten kunnen besmet raken. Het virus is zeer resistent en kan lang in de omgeving overleven. Besmetting kan via direct contact plaatsvinden met zieke dieren, maar het virus kan ook meegenomen via bijvoorbeeld schoeisel en dan nog nieuwe dieren besmetten. Ook binnenkatten lopen dus een risico om besmet te worden.

Symptomen:

De symptomen verlopen heel snel bij kattenziekte en zijn meestal hevig. Het veroorzaakt voornamelijk een ontsteking in het maag-darmstelsel. De kat heeft last van koorts, braken, diarree en het virus heeft vaak sterfte tot gevolg. Er is geen genezende behandeling mogelijk als er eenmaal besmetting heeft plaatsgevonden.

Wanneer vaccineren?

De meeste katten worden op de leeftijd van 9 weken voor de eerste keer gevaccineerd met een herhaling op de leeftijd van 12 weken. Vervolgens is jaarlijkse vaccinatie voldoende.

Niesziekte

Wat is het?

Niesziekte is erg besmettelijk, vooral door het niezen komen besmettelijke deeltjes in de lucht en kunnen zo terechtkomen bij andere katten. Ook drinken uit het zelfde drinkbakje kan besmetting tot gevolg hebben. Bij niesziekte zijn er meerdere ziekteverwekkers betrokken (herpesvirus, calicivirus en vaak een secundaire bacteriële infectie).

Symptomen:

De meest voorkomende symptomen zijn snot, tranen, niezen, veel speekselen door wondjes in de mond en koorts. Doordat de neus verstopt kan raken, kunnen katten minder goed ruiken en zo ook slechter eten. Katten van alle leeftijden kunnen niesziekte krijgen, maar vooral bij kittens kan de ziekte zeer ernstig en zelfs levensbedreigend verlopen.

Wanneer vaccineren?

De meeste katten worden op de leeftijd van 9 weken voor de eerste keer gevaccineerd met een herhaling op de leeftijd van 12 weken. Vervolgens is jaarlijkse vaccinatie voldoende.

In een omgeving met een hoge infectiedruk, wanneer de kans op besmetting groter is (in cattery’s, asiels, pensions) raden we aan om op de leeftijd van 6 weken al voor de eerste keer te vaccineren voor een goede bescherming.

Bij chronische dragers van niesziekte kan men opteren om 2x per jaar te vaccineren om de immuniteit wat te verhogen.


Kattenleucose

Wat is het?

Leucose staat ook wel bekend als kattenleukemie. Besmetting met dit virus komt voornamelijk bij buitenkatten voor na intens contact, bijvoorbeeld, krabben, bijten, dekking,… Het virus onderdrukt de natuurlijke immuniteit van de kat waardoor ze vatbaarder wordt voor ziektes. Hierdoor kan het zijn dat er de eerste maanden tot zelfs jaren na infectie nog niks aan de kat te zien is. Tijdens deze periode is uw kat wel een bron van gevaar voor andere katten. Het virus is wel 1 van de meest voorkomende doodsoorzaken bij de kat.

Symptomen:

De symptomen zijn vaag en zijn het gevolg van het falen van het afweersysteem. Mogelijke symptomen zijn koorts, diarree, bloedarmoede, voortplantingsstoornissen en soms tumoren.

Wanneer vaccineren?

Wanneer u van plan bent uw kat buiten te houden, of wanneer ze in contact komt met katten die buiten komen. De meeste katten worden op de leeftijd van 9 weken voor de eerste keer gevaccineerd met een herhaling op de leeftijd van 12 weken. Vervolgens is jaarlijkse vaccinatie voldoende. Wanneer u op latere leeftijd begint met de vaccinatie dient u na de herhaling 3 weken te wachten voordat het volledig veilig is om uw kat buiten te laten.


FIP

Wat is het?

Feliene Infectieuze Peritonitis (FIP) is een virusziekte die wordt veroorzaakt door een gemuteerd coronavirus, dit is een darmvirus wat in de meeste gevallen enkel lichte diarree veroorzaakt.  De meeste katten krijgen in hun leven wel eens te maken met dit virus. In 1-5% van de gevallen zal dit virus gaan muteren tot het FIP virus, en 100% van de katten die FIP krijgen zullen sterven.

Vooral de virusstam, de afweer van de kat, de infectie met andere virussen en de hoeveelheid stress dragen bij tot het al dan niet muteren van het virus. Vooral katten jonger dan 2 jaar en ouder dan 10 jaar zijn gevoelig.

Symptomen:

Er zijn 2 vormen van FIP: een droge vorm en een natte vorm.

-de droge vorm: dit is de chronische (langer verloop) vorm waarbij er in verschillende organen door het hele lichaam kleine ontstekingsplekken ontstaan. Veel voorkomende organen zijn de lever, de nieren, de ogen en de hersenen. Hierbij zien we soms geelverkleuring van de slijmvliezen (aantasting lever), oogontstekingen, veranderd gedrag, epilepsie, neurologische verschijnselen zoals verlammingen,…

-de natte vorm: dit is de acute (snel verloop) vorm waarbij er vocht uit de kleinere bloedvaten kan lekken. Dit vocht is vaak geel en dradentrekkend en kan in de buik- en/of borstholte gaan ophopen. Katten met deze vorm van FIP zijn erg ziek en hebben vaak hoge koorts en een dikke buik door de opstapeling van vocht. Ze kunnen moeilijkheden hebben met ademen als er vocht in de borstholte aanwezig is.

Bij beide vormen zien we ook vage symptomen zoals koorts, doffe vacht, minder eetlust, vermageren, groeiachterstand,…

Wanneer vaccineren?

Het vaccin is een neusvaccin dat toegediend kan worden vanaf de leeftijd van 16 weken, vervolgens moet het na 3-4 weken herhaald worden en nadien jaarlijks. Het vaccin staat nog niet op punt en biedt geen 100% bescherming.


Hondsdolheid/rabiës

Wat is het?

Net zoals honden kunnen katten ook besmet worden door rabiës. De overdracht gebeurt door contact van bloed van de kat met speeksel van een besmet dier. Hondsdolheid is een ernstige ziekte die wordt veroorzaakt door het rabiesvirus. Met name honden, vleermuizen en vossen kunnen besmet zijn met dit virus en de ziekte overdragen aan de mens en kat. Bij hondsdolheid vindt er een virusinfectie plaats aan de hersenen. Zonder behandeling zal hondsdolheid vrijwel altijd leiden tot de dood.

Symptomen:

De tijd tussen besmetting en de ontwikkeling van symptomen kan enorm variëren van 1 week tot 8 maanden. Ook zijn de symptomen niet meteen altijd duidelijk. Veel voorkomende symptomen zijn gedragsveranderingen, agressie, speekselen, moeilijk slikken en verlammingsverschijnselen beginnend aan de achterhand. Als eenmaal de symptomen zich voordoen verergert de situatie snel en volgt de dood meestal binnen 7 dagen.

Wanneer vaccineren?

Vlaanderen is momenteel vrij van rabies dus vaccinatie is niet verplicht. Wanneer uw kat in contact kan komen met katten/honden uit het buitenland is het wel aan te raden uw kat te laten vaccineren. Op campings waar honden en katten komen is vaccinatie verplicht, ook in vlaanderen. Wanneer de kat meegaat naar het buitenland is vaccinatie verplicht en moet het vaccin ten laatste 3 weken voor vertrek worden toegediend. Vaccineren kan vanaf de leeftijd van 12 weken, dit vaccin dient niet herhaald te worden na 3-4 weken en is 3 jaar geldig.


Leeftijd

6 weken

9 weken

12 weken

16 weken

20 weken

1 jaar

2 jaar

3jaar

kattenziekte


x

xx

x

x

Niesziekte

(x)

x

xx

x

x

Leucose


(x)

(x)(x)

(x)

(x)

FIP
(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

Rabiës(x)

(x)

X= standaard , de 2 ziektes waartegen we standaard vaccineren zitten samen in 1 spuitje.

(X)= indien gewenst/nodig